Prezes - Jan Stanisław Owsianka

 

v-ce Prezes - Krzysztof Oczesała - złożył rezygnację dn. 14.07.2018

 

v-ce Prezes Dariusz Kurpiewski

 

Skarbnik - Stanisława Łopacińska

 

Członek zarządu - Monika Majewska

 

Członek zarządu - Grzegorz Oziemek