Stowarzyszenie Ogrodów Działkowych "MALWA" jest stowarzyszeniem zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000505007.

Celem stowarzyszenia jest umożliwienie zachowania przez dotychczasowych użytkowników działek administrowanych w imieniu Polskiego Związku Działkowców przez Rodzinny Ogród Działkowy "MALWA" w Milanówku praw do korzystania z uprawianych przez nich ogródków oraz stworzenia ram prawno-organizacyjnych dla pozyskiwania nowych użytkowników działek.

Ponadto, celem stowarzyszenia jest:
1. Dążenie do uzyskania tytułu prawnego do zarządzania gruntami, na których usytuowany jest Rodzinny Ogród Działkowy "MALWA",
2. Organizowanie i udzielanie pomocy oraz poradnictwa w zagospodarowaniu działek i prowadzeniu upraw ogrodniczych,
3. Propagowanie wiedzy ogrodniczej, zwłaszcza poprzez szkolenia i prowadzenie działalności wydawniczej związanej z celami stowarzyszenia,
4. Prowadzenie działalności społecznej, wychowawczej, wypoczynkowej, rekreacyjnej i innej na rzecz członków stowarzyszenia, i ich rodzin,
5. Wszechstronne działanie na rzecz ochrony przyrody i środowiska,
6. Propagowanie idei ogrodnictwa działkowego, wszechstronnego znaczenia ogrodów działkowych dla rodzin działkowców oraz racjonalnego wykorzystania gruntów miejskich.

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

KOMISJA REWIZYJNA

 

 

HISTORIA I INFRASTRUKTURA OGRODU

Początki ogrodu sięgają 1975 r., kiedy to władze miasta i powiatu przydzieliły teren pod ogródki działkowe dla pracowników Zakładu Jedwabiu Naturalnego i Fabryki Narzędzi Chirurgicznych i Dentystycznych "MIFAM" w Milanówku. Obszar ten to około 2,5 hektara gruntów usytuowanych w przyszłej części rekreacyjnej Milanówka.
Po wykarczowaniu i uporządkowaniu wyznaczono około 90 działek, o pow. 300 m2 każda.. W roku 1983 teren ogrodu powiększono o 60 działek. Dziś stanowi on pięknie usytuowany obszar, od strony północnej oparty o park krajobrazowy TURCZYNEK a od strony północno-wschodniej o lasy Brwinowa i przylegającej Podkowy Leśnej (miasto-ogród). Południową częścią przylega on do stadionu KS "Milan", na którym organizowane są wszystkie imprezy plenerowe w mieście. Najważniejsze inwestycje w wykonane w przeciągu ostatnich 10 lat:

- wykonanie ogrodzenia z płyt betonowych (od strony lasu i bazy)
- wykonanie przyłącza wody miejskiej na terenie starych działek
- w 2010 r. wykonano drugie przyłącze wody miejskiej na terenie nowych działek
- wykonanie zadaszonego tarasu przy Domu Działkowym o pow. 40 m2 gdzie odbywają się spotkania działkowców
- w 2013 r. zainstalowano 6 lamp zmierzchowych w alejkach

PODSTAWOWE DANE ROD "MALWA":

Powierzchnia całkowita - 5,5 ha

Powierzchnia pod działkami - 4,5ha

Liczba działek - 145

Średnia powierzchnia działki - 306 m2

Właściciel gruntu ROD - gmina Milanówek

INFRASTRUKTURA OGRODOWA:

Hydrofornia - wydajność 21 m3 na godzinę

Parkingi zewnętrzne około 30 miejsc

Parkingi wewnętrzne około 60 miejsc

Sanitariaty

Dom Działkowy o pow. 36 m2, oraz zadaszony taras o pow. 40 m2.