STATUT Stowarzyszenia Ogrodów Działkowych "MALWA"

 

Regulaminy Stowarzyszenia Ogrodów Działkowych "MALWA" w Milanówku:

 REGULAMIN RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ

REGULAMIN KOMISJI ROZJEMCZEJ

 

Obowiązujące akty prawne związane z tematyką ogrodów działkowych:

 USTAWA O STOWARZYSZENIACH

USTAWA O RODZINNYCH OGRODACH DZIAŁKOWYCH

USTAWA "PRAWO BUDOWLANE" (2015)

 

Pozostałe dokumenty do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia.