Przewodniczący:

Elżbieta Maria Leszczyńska-Schultz

 

Członkowie:


Teresa Bogumiła Zieleniak
Iwona Zajączkowska-Wojda