Odstąpię prawo do użytkowania działki nr 114.

Telefon kontaktowy: 668 737 751

 

 


 

 

Odstąpię prawo do użytkowania działki nr. 143

Telefon kontaktowy: 609 921 482

 

 


 

Odstąpię prawo do użytkowaniqa działki nr. 9

Telefon kontaktowy: 665 429 866